Servicii

Acasă Servicii
Comunicarea actelor de procedura
Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante
Detalii
Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca
Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila
Detalii
Executari directe:
- Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
- Vizitarea minorului
- Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.
Detalii
Executari indirecte:
- Urmarirea mobiliara a creantelor
- Urmarirea imobiliara a creantelor
- Popriri
Detalii
Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz
Intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila
Detalii
Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin
Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila)
Detalii
Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale
Orice alte acte sau operatiuni date de lege, in competenta biroului executorilor judecatoresti
Detalii